Najczęściej zadawane pytania

Parowanie szyb na zewnątrz to zjawisko najczęściej obserwowane w okresie wiosennym i jesiennym. Wiąże się ono z większą wilgotnością powietrza , jak i większymi różnicami temperatur wewnątrz i na zewnątrz. Zjawisko to nie świadczy o wadzie ani szyby ani okna. Parowanie szyb wewnątrz – w przypadku, gdy wilgotność względna w pomieszczeniu przekracza 60% przy różnicy temperatur wewnątrz – zewnątrz 20° C, może wystąpić zjawisko fizyczne, polegające na okresowej kondensacji pary wodnej na szybach od wewnątrz lub od zewnątrz (będące zjawiskiem naturalnym, nie mającym nic wspólnego z jakością wyrobu). Powstawanie wody na szybach okiennych jest związane z kilkoma czynnikami. Najczęstszą przyczyną „pocenia” się okien jest niewystarczająca wymiana zużytego powietrza w pomieszczeniach, w których zamontowane są nowe okna. Nadmiar wilgoci powinien być systematycznie odprowadzony z wnętrza poprzez sprawny system wentylacji. W przeciwnym razie dochodzi do podwyższenia wilgotności powietrza w budynku, a tym samym podnoszenie temperatury kondensacji pary wodnej.

Sposoby przeciwdziałania skraplaniu się wody:

  • mikrowentylacja (rozszczelnienie skrzydła) – funkcję mikrowentylacji uruchamia się poprzez odpowiednie ustawienie klamki okiennej;
  • nawiewniki okienne – montowane w górnej części skrzydła okiennego umożliwiają wentylację pomieszczeń bez uchylania okien;
  • wietrzenie pomieszczeń;
  • kontrola sprawności wentylacji grawitacyjnej.